Föreningen Norrköpings Konstforum bildades 1964 som ett försök att skapa djupare kontakt mellan konstnärer och publik. Verksamheten bedrivs under informella och anspråkslösa former för att understryka att den vill fylla ett vardagsbehov.

ÅRSMÖTE

12 mars kl.19.00. Plats: Konstforum

Bli medlem!

Medlemskapet ger:
  • Vernissagekort via e-mail till alla utställningar 10-12ggr/år
  • Vinstchans vid varje vernissage
  • Möte med konstnärer
  • Vinstchans i vårt årliga lotteri
  • 10% rabatt vid konstinköp
  • Medlemsbrev mm.

Medlemsavgifter

Enskild medlem225 kr
Familjemedlem100 kr
Studerande130 kr
Företag/Förening300 kr
Avgiften erläggs på plusgiro 68 06 25-1.