Konstforums styrelse 2017/18

Ordförande
Hans-Ove Hedman
Vice ordförande
Bo Axestam
Kassör, ledamot
Kaj Lahtikivi
Sekreterare
Helena Hasselberg
Vice sekreterare
Gunnel Rasmusson
Utställningskommittén
Lars Callenbrant
Gunilla Axén
Bo Axestam
Anna Maria Häggblom
Övriga ledamöter
Eva Celander
Kaj Gennebäck
Per Åke Olofsson
Måns Hagberg
Administratör
Tarja Saari